Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Elevhälsa

Elevhälsoarbete på din förskola/skola

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete.  Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Elevhälsan.

Om du behöver komma i kontakt med någon av din förskolas elevhälsopersonal kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Elevhälsoteam Orrvikens förskola
Förskolechef Thomas Edström063-14 36 55, 070-191 47 27
Specialpedagog Maj-Lis J:son Eriksson063-403 32
Skolsköterska Lotta Hagberg063-14 38 14 (finns på skolan fredag förmiddag jämna veckor
Skolkurator Robert Ingvarsson076-1061063
Talpedagog Ingrid Karlsson073- 271 19 56
Skolpsykolog Anna Hellgren 

Elevhälsoarbete centralt i Östersund


I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Elevhälsan. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ, grupp och organisationsnivå. Enheten Elevhälsan som är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.
  
I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Vill veta mer om hur enheten Elevhälsan arbetar eller behöver komma i kontakt med personalen

Publicerat:

2015-09-13
Kundcenter

063 14 30 00

Förskolechef
Thomas Edström
063-14 36 55, 070-191 47 27

Lundsvägen 2

Avdelningar

Skogssidan 063-14 35 21     Mobil: 070-191 36 39        Sjösidan 063-401 27            Mobil: 070-594 96 06

Kök

Ann-Helen Stålbring
070-191 06 62
Vid sjukdom avbeställ specialkost, glöm ej att återanmäla!

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00