Östersunds kommunvapen
Du är här:
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Östersunds kommuns kulturpris

Bestämmelser

1. Östersunds kulturpris tilldelas person eller personer som kommunen  vill hedra för förtjänstfulla insatser inom kulturens område.

2. Priset består av flöjtspelerskan ur Thomas Qvarsebos skulptur "Kören" i speciellt miniatyrutförande för kulturpriset samt diplom och Östersunds plakett.

3. Pristagare utses av Östersunds kultur- och fritidsnämnd. Beredning kan ske i särskild grupp inom kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har möjlighet att knyta sakkunniga till beredningen. Beslutet skall motiveras.

4. Kultur- och fritidsnämnden mottar nomineringsförslag till Östersunds kulturpris enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2002. Förslaget med motivering ska vara inlämnat till Kultur- och fritidsnämnden senast 17 augusti.

5. Priset utdelas av Östersunds kultur- och fritidsnämnd under former  som beslutas i samråd med pristagare. Utdelning sker om möjligt  på Östersunds grund- läggningsdag den 23 oktober eller i samband  med kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober.

Välkommen att nominera kandidat till kulturpriset 2015!

Priset tilldelas person/personer som kommunen vill hedra för förtjänstfulla insatser inom kulturens område. Priset består av diplom och plakett samt en miniatyr av flöjtspelerskan ur Thomas Qvarsebos skulpturgrupp Kören på Stortorget.
Förslaget ska motiveras.
Priset kan ej sökas för egen del.Kontaktuppgifter
Om ni behöver kontakta mig har jag:När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga

Personuppgiftsansvarig myndighet:
Kommunstyrelsen
Östersunds kommun
831 82 ÖSTERSUND

Kontaktinformation:

Kulturpris och kulturstipendium
Johan Palm
tel 063-14 30 00

Publicerat:
2015-04-30
Snabblänkar
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528