Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Förskoleklass

På Tavelbäcksskolan finns det en förskoleklass.
Där jobbar en förskollärare och en fritidspedagog.
Förskoleklassen har verksamhet varje dag kl. 8-12 - eleverna
slutar i samband med lunchrasten.

Storsjöodjuret i snö

Publicerat:

2013-12-11
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Anne Karlstedt
063-14 34 54

Expedition
Kerstin Ångström
Skoladministratör
063-14 39 64

Arbetslag
Oden

Förskoleklass 063-14 43 08, 070-191 72 12

Midgård
Årskurs 1-3 063-14 32 54
Årskurs 2 063-14 34 56

Röda
Årskurs 4-5 063-14 46 60

Slåttervägen 1

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00