Forskning och utveckling

Elevhälsan driver i kommunen forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) inom en rad olika områden kopplat till elevhälsa.

På enheten Barn- och elevhälsan finns en FoU-tjänst vars syfte är att stimulera forskning och utveckling inom elevhälsoområdet. Detta innebär t ex att stötta Barn- och elevhälsans ledning och personal i utveckling och utvärdering av arbetsmetoder, bedriva forskning och utbildning kring insatser kring barn i behov av stöd samt att samverka med Mittuniversitetet.

FoU-arbetet sker i linje med kvalitetskrav från Barn- och utbildningsnämnden och med utgångspunkt från elevhälsopropositionen (2001/02:14)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Skollagen (2009/2010:165)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:
En central uppgift är att stötta utvecklingen av elevhälsoarbetet så att den precis som skolans övriga verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Exempel på områden där FoU-arbete sker

  • studier av arbetsminnesträning och metakognitiva samtal
  • utvecklingen av s.k. dynamisk utredningsmetodik kring barn i behov av stöd
  • utveckling av kognitiv pedagogik och träning för barn i behov av stöd.
  • Arbetet i Föräldrastöd Östersund är också exempel på FoU-arbete som pågår.
Sidan uppdaterad 2017-10-04