Ansök eller säg upp plats

I vår e-tjänst kan du både ansöka, byta och säga upp plats i förskolan. Vi vill ha din ansökan helst sex månader innan du önskar platsen.

E-tjänsten för förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster riktar sig både till dig som redan har förskola och till dig som ska söka förskoleplats till ditt barn. Här kan du:

  • ansöka om förskoleplats
  • ansöka om överflyttning till annan förskola
  • säga upp plats
  • lägga till och ändra inkomstuppgifter
  • lägga in och ändra dina kontaktuppgifter

Utan att vara inloggad i e-tjänsten kan du ansöka om plats, men för att kunna ta del av uppgifter om ditt barns placering behöver du ha e-legitimation (t ex bank-ID).

Om du inte är folkbokförd i Östersunds kommun måste du först ansöka om ett kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i vår e-tjänst. När din kontoansökan är godkänd, loggar du in med e-legitimation och hanterar dina ärenden.

Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via vår e-tjänst kan du ansöka på blankett. Kontakta i så fall Kundcenter på 063-14 30 00 eller via kundcenter@ostersund.se.

Ansökan till fristående förskola

Ansökan till fristående förskola gör du direkt till respektive förskola  (förutom Förskolan Emanuel, där kommunen hanterar ansökan). 

Vad händer efter att du gjort din ansökan?

När vi fått din ansökan får du en bekräftelse med e-post. Ansöker du via blankett får du en skriftlig bekräftelse. Så småningom erbjuds du plats utifrån den ordning (enligt ködatum) som vi fått din ansökan. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare.

Om fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum, med äldre barn före de yngre. I några områden i kommunen och på vissa förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats. Du erbjuds då plats i annat område/på annan förskola än det som sökts.

Har du frågor om din ansökan eller vill ha information om din plats i barnomsorgskön?

Tag kontakt med samordnare för förskolan, 063-14 40 24.

Skyldighet att lämna uppgifter

De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

Sidan uppdaterad 2017-08-30