Planeringsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för planeringsdagar två dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under planeringsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Vi har planeringsdag den 1 september - vi erbjuder omsorg på Mariebys förskola.

Sidan uppdaterad 2017-07-12