Planeringsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för planeringsdagar två dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Planeringsdagarna under höstterminen 2017 är den 25 augusti och den 17 november. Under vårterminen 2018 är planeringsdagarna den 9 februari och den 25 maj.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under planeringsdagarna erbjuder vi fortfarande omsorg på förskolan men utan ordinarie personal.

Sidan uppdaterad 2017-07-06