Likabehandlingsplan

Likabehandlingsarbetet är en del i vårt arbete med värdegrunden och det som vår verksamhet bygger på. Vi gör regelbundet kartläggningar av vår verksamhet genom intervjuer, samtal och observationer.

Vi bär alla, barn - personal - vårdnadshavare, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö där vi visar hänsyn och respekt mot varandra. Ditt barn deltar i en gruppverksamhet, där många barns förmågor och viljor ska mötas. Det är i den gemenskapen vi skapar möjligheter för att samarbeta, ta hänsyn, sätta sig in i andra människors situation samt utveckla tolerans och förståelse.

Sidan uppdaterad 2017-06-28