Planeringsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för planeringsdagar två dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under planeringsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

 

Vid behov av omsorg på planeringsdagar kontaktas administratör Marianne Svensson på telefon 063-14 38 39. Uppge barnets namn, förskola/avdelning och tider.

Sidan uppdaterad 2017-06-28