Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi har olika sätt att mötas i syfte att främja samverkan, delaktighet och inflytande. Ett väl utvecklat föräldrasamarbete är en förutsättning för inflytande. Man kan se det som ett arbete med flera ingångar — på individnivå och gruppnivå, via formella men också informella kanaler.

Formella kontakter

Individnivå:
• Inskolningssamtal
• Utvecklingssamtal / Individuella utvecklingsplaner
• Barn-dokumentation, t ex portfolio
• Handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd
• Gruppnivå
• Föräldramöten
• Månadsbrev
• Infobrev, hemsida mm
• Föräldraråd

Informella kontakter

Individnivå:
• tamburkontakt
• spontana samtal, möten mm.
Viktigt med bra bemötande, förhållningssätt, inbjudande klimat, tillitsfulla relationer, dialog

Gruppnivå:
• Luciafest
• Sommarfest
• Föräldrafika
• Arbetskväll m m

Sidan uppdaterad 2017-06-28