Förskolan Videgården

Förskolan Videgården

Förskolan Videgården är belägen i Valla på Frösön och har naturen som närmaste granne. Den skogsbevuxna gården inbjuder till kreativ utelek och naturen intill förskolan nyttjas flitigt året runt. Vintertid finns skidspår i omedelbar närhet till förskolan.

Sidan uppdaterad 2017-12-05