För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Körfältsskolan.

Skollunch

Lunchen till Körfältsskolan levereras via catering från köket på Palmcrantz.
Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Anmälan görs direkt till personalen i respektive klass och fritidshem.

Röda spåret
Röda F-3 063-14 35 76, 070-535 82 33, 070-637 69 10
Fritidshem 063-14 45 91, 070-603 58 07

Gula spåret
070-563 47 58
Gul 4-6 063-14 45 54
Gul F-9 063-14 45 67
Gul 4-6 063-14 33 62
Fritidshem 063-14 45 54, 070-380 33 62

Stabsgränd 1-8
063-14 44 69, 070-571 50 26, 073-803 96 86

Skolskjuts

Kommunen erbjuder kostnadsfri skolskjuts för alla barn i grund­särskolan. Alla barn och unga mellan 6 och 19 år får ett ungdomskort för att åka gratis buss.

Undrar du något om skolskjuts, vänder du dig till Kundcenter, 063-14 30 00.

Elevråd/Matråd

Körfältsskolans elev och matråd representeras av elever från samtliga klasser på skolan. Elevrådet träffas en gång i månaden tillsammans med rektor.
Matrådet träffas en gång per termin.

Föräldraråd

Grundsärskolorna Lugnviksskolan, Mimergården och Körfältsskolan har ett gemensamt föräldrarråd. I rådet deltar representanter från föräldrar, personal och rektorer. Föräldrarrådet träffas 1-2 gånger varje termin för att diskutera aktuella ämnen, gemensam information och angelägna frågor.

Studievägledning och PRAO

Prao (praktisk arbetslivsorientering) är en viktig del av ett aktivt deltagande i samhällslivet och en inskolning mot vuxenlivet. Den ger eleverna möjlighet att på ett konkret och engagerat sätt befästa teoretiska kunskaper i verkligheten, få inblick i arbetslivet, ta ansvar och stärka sin sociala kompetens.

Den första kontakten med prao sker i årskurs 7 då det görs endagsprao inom skolans väggar alternativt på närliggande förskola. I år 8 utökas det med 2-dagars närprao i skolans närhet.

År 9 går eleverna ut på prao upp till fyra veckor, två gånger/läsår. Praoplatserna ordnas efter elevernas önskemål och praktiken är individuellt utformad och kan se väldigt olika ut.
Under år 9 gör eleverna ytterligare praktik på gymnasiesärskolan under veckorna 46 - 50 inför den fortsatta yrkesinriktade utbildningen. De har då möjlighet att prova en vecka på varje program de är intresserade av.

Viss prao i samband med anpassad studiegång kan även förekomma under år 7-8.

Studie- och yrkesvägledare på Körfältsskolans grundsärskola är
Leif Nyström
063-14 45 81, 070-218 39 90
E-post

Sidan uppdaterad 2017-09-18