Om skolan

Körfältsskolans grundsärskolan med sina olika verksamheter, är en skola med fritidshems- och fritidsklubbsverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Eleverna kommer från hela Östersunds kommun samt några grannkommuner i länet.

Arbetslag

Röda Spåret

Röda spåret består av en grundsärskoleklass och en träningsskoleklass i årskurs F-3.

Gula spåret

Inom Gula spåret finns en grundsärskoleklass (årskurs 4-6) och två träningsskoleklasser (årskurs 4-6 och F-9).

Stabsgränd

Stabsgränd består av årskurserna 1-8 samt fritidsverksamhet.
Vi håller till i en till Körfältsskolans fristående byggnad med egen inhägnad gård.

Fritidshem och Fritidsklubb

Fritidshemmet i grundsärskolan har öppet 06.30 och efter skoldagens slut som längst till 18.30.
För barn i förskoleklass erbjuds fritidshemsverksamhet efter förskoleklassen slut.

På fritidsklubben tillhandahålls tillsyn före och efter skoldagen samt under lov och ferier. Under lov/ferie gäller heldagsomsorg. Skolans verksamhet, s.k. klubb, är öppen vardag efter skoldagens slut till kl 17.00 och under skollov från kl 07.30 - 17.00.

I vissa enskilda fall kan andra tider bli aktuella, det beslutas i så fall av rektor. Verksamheten erbjuder lägerverksamhet.

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, kan sammanslagning ske med andra klubbar. Verksamheten stänger aldrig, däremot kan verksamheten hänvisas till annan grundsärskolas klubb under en period.

För att beviljas tillsyn över 12 år, måste vårdnadshavare ansöka om detta hos kommunens LSS-handläggare, Vård- och omsorgsförvaltningen. Verksamheten är kostnadsfri.

Kontakta oss

Rektor
Ingela Ferm
063-14 30 82
E-post

Expedition/Skoladministratör
Margareta Åsén-Jakobsson
063-14 44 39
E-post

Kök 073-273 24 71

Röda spåret - Klass F-3 N
063-14 35 76, 070-535 82 33, 070-637 69 10
Fritidshem 063-14 45 91, 070-603 58 07

Gula spåret
070-563 47 58
Gul 4-7 063-14 45 54
Gul 5-6 063-14 45 67
Gul 4-5 063-14 33 62
Fritidshem 063-14 45 54, 070-380 33 62

Stabsgränd F-7 S
063-14 44 69, 070-571 50 26, 073-803 96 86

Besöksadress
Tegelbruksvägen 40
831 48 Östersund

Sidan uppdaterad 2017-05-22