Vårt lärande

Vår vision är "En särskola i tiden för framtiden".

Våra prioriterade mål för läsåret 2016/2017

Under läsåret jobbar vi med språkutvecklande arbetssätt och kommunikation.

Vi vill vara en modern skola som i vår planering riktar oss mot framtiden. Det innebär att vi vill rusta våra ungdomar för fortsatt skolgång i gymnasiesärskolan och för vuxenlivet.

Vi lägger även stor vikt vid:
Miljöarbete - att eleverna ska få en ökad medvetenhet, med fokus på resursanvändning.
Skapande verksamhet - varje år genomförs till exempel en kabaréföreställning.

Sidan uppdaterad 2017-01-18