Om skolan

Häggenås skola är en miljö- och hälsoprofilerad skola med 100 elever från förskoleklass till årskurs 6. Till vår skola hör även fritidshemmen Verkstan och Myran. I närområdet finns också förskolan Skogsgläntan.

Skolan ligger mycket naturskönt, 3 mil norr om Östersund i Jämtland. Häggenåsbygden är präglad av ett stort engagemang och framtidstro och detta avspeglar sig även på skolans verksamhet. Skolan ligger mitt i byn och har ett väl utvecklat samarbete med föräldrar, föreningar och företagare i bygden.

Vårt upptagningsområde är stort. Eleverna kommer från byarna Långkälen, Korsmyrbränna, Högarna, Fagerland, Stocklunda, Stormyrgården, Storhögen, Ollsta, Gremmelgård, Labbgård, Häggenås, Huse, Grötom, Högfors, Storbränna, Munkflohögen, Norderåsen, Mo, Näset och Österåsen.

Profil/inriktning

Barn och personal på Häggenås skola ska uppleva att de har en trygg och positiv arbetsmiljö, som de kan påverka och som ger en god grund för det livslånga lärandet.

Vi ska lära våra barn att efter mognad ta ansvar för sitt eget lärande. Lustan att lära ska upplevas stark. Vi ska utgå från varje barns förutsättningar och bygga på det barnet redan kan.

Barnen i Häggenås ska få kunskaper som inte bara gäller nutid utan även för framtid — kunskaper som vi i vidare mening kallar för Livskunskap. Barnets hela utveckling ska tillgodoses. Vi understryker vikten av att arbeta med värderingar-attityder, respekten för andra, samarbete och samarbeta med föräldrar för en gemensam syn på hur vi möter våra barn.

Det ekologiska tänkandet ska vara vägledande i vårt arbete. Ekologiska kunskaper ska vara en del av barnets livskunskaper. Vi är en "Friends-skola".

Kontakt

Rektor
Gun Söderberg Königsson
063-14 48 80
E-post

Expedition
Sari Eriksson
Skoladministratör
063-14 48 55
E-post

Kök 070-191 06 61

Arbetslag/Avdelningar
Förskoleklass samt fritidshem "nere" 0642-448 92
Årskurs 1-5 0642-448 93 (personalrum)
Fritidshem "uppe" 070-190 97 58
Vår mobil 070-251 14 47
Personalrum 0642-448 93

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Husevägen 5
836 93 Häggenås

Sidan uppdaterad 2017-09-18