Om skolan

Lillsjöskolans anda skall präglas av tolerans, omtanke och trygghet. Därför tar vi alla, elever, föräldrar och personal ett gemensamt ansvar för vårt viktiga värdegrundsarbete. Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Tolerans är att känna förståelse för olikheter och allas lika värde.
Respekt är att visa hänsyn för vår miljö och människorna runt omkring oss.
Ansvar är att följa regler och stå för det jag gjort.
Rättskänsla är att ta avstånd från kränkningar och mobbning.
Generositet/empati är att leva sig in i och förstå andra människors situation.

Ta del av hela dokumentet som berättar om vårt värdgrundsarbete


Kontakt

Rektor
Mikael From
073-273 24 81
E-post

Expedition
Brittmarie Eriksson
Skoladministratör (tisdagar och torsdagar på Lillsjöskolan)
063-14 36 90
E-post

Kök
073-275 10 44

Personalrum
063-14 36 90

Arbetslag
Förskoleklass samt fritidshem 070-536 36 44

Årskurs 1 070-644 90 25
Årskurs 2 073-270 34 44
Årskurs 3 070-644 83 53

Årskurs 4 070-644 48 97

Årskurs 5 073-270 34 46

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Svanvägen 4-8
831 62 Östersund

Sidan uppdaterad 2017-09-28