För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Tavelbäcksskolan.

Telefonlista

Här kan du hämta telefonlista till oss på TavelbäckenPDF.

Skollunch

Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Blir ditt barn sjuk ringer du direkt till respektive arbetslag (avdelning).

Odens arbetslag
070-191 72 12, 070-201 32 75

Midgårds arbetslag, årskurs 1, 2 och 3
070-598 72 82 (övervåningen)
070-597 62 29 (nedervåningen)

Rödas arbetslag, årskurs 4 och 5
070-604 15 65 (nedervåningen)
070-548 93 38 (övervåningen)

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ej i Dexter).

Viktiga datum

• 26 januari har f-klass utbildningsdag.
• 6 februari har fritids utbildningsdag.
• Årskurs 5 åker till Duved den 9 februari.
• Torsdag den 23 februari Tavelbäcken sjunger.
• Vecka 7 dans för årskurs 4 och 5.

Fritidshem

På Tavelbäckskolan finns det två fritidshem, ett i vardera arbetslagen Midgård och Oden.
Fritidshemmen har öppet mellan 07.30 och 17.00. På varje fritidshem är det fritidspedagoger som är ansvariga för verksamheten. Förutom fritidspedagoger arbetar även förskollärare och lärare på fritidshemmen.

Före 7.30 och efter kl 17.00 är de barn som behöver skolbarnsomsorg på förskolan Bäcken.
Öppen fritidsklubb erbjuds på Lillsjöskolans fritidsgård för elever i årskurs 4 och 5.

Elev-/Föräldraråd

Föräldrarådet består av rektor, pedagoger och föräldrarepresentanter från varje klass.
Föräldrarådet träffas 2-4 gånger per termin, här är dag och tid för mötena under våren 2016:
Aktuella mötestider - se ovan under rubriken Viktiga datum.

Varje klass har klassråd en gång per vecka. Klassrådet väljer representanter till elevrådet.

I elevrådet, som träffas en gång per månad, sitter representanter från alla klasser tillsammans med en pedagog.

Miljöråd

I miljörådet ingår elever från hela skolan, samt rektor och en personal. De elever som går i årskurs F-3 deltar i diskussioner och är med för att lära. I omröstningar är det elever från årskurs 4-5 och de vuxna som har rösträtt.
Miljörådet arbetar med kommunens och skolans miljömål (Grön Flagg) och aktiviteter för hela skolan.

Ordningsregler

Tavelbäcksskolans ordningsregler.PDF

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

Sidan uppdaterad 2017-09-18