Plan för kultur i kommunens förskolor

En plan för kultur i förskolan har sett dagens ljus, och gäller från och med augusti 2015. Planens tillkomst är utifrån vad som skrivs om barns rätt till kultur i läroplanen för förskolan och i Barnkonventionen.

- Med planen vill vi säkerställa att de kulturella värdena, konstnärliga uttrycksformer och de estetiska lärprocesserna är en del av förskolans vardag. Genom vårt fina samarbete med Riksteatern Jämtland/Härjedalen och Länsteaterföreningen har den här satsningen blivit möjliggjord, säger kultursamordnaren Anna Åberg.

Så här ser upplägget ut

Två tillfällen per år erbjuds kulturombuden på förskolan verkstäder, inspiration och samtal. Detta organiseras av kultursamordnare och förskolechefskulturgrupp.

Respektive förskolechef säkerställer att det finns pedagogiskt forum efter kulturombuds­träffar, så att ombuden får dela med sig av vad de har fått till sig.

Alla fyraåringar får det år de fyller fyra år uppleva scenkonst. Detta organiseras av kultur­samordnare i samverkan med scenkonstkonsulent för Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Regionförbundet och Länsteaterföreningen i Östersund.

Sidan uppdaterad 2017-08-15