Drama/teater

Piano

På teaterlektionerna träder vi in i teaterns magiska värld med hjälp av dramaövningar, fantasins skaparkraft och improvisationer.

Vi arbetar också efter texter och manus. Vi jobbar med att utveckla vår förmåga att uttrycka oss med röst och kropp för att synliggöra tankar och känslor.

Vad gör vi?

Vi träffas en gång i veckan och vi tränar oss på olika vis och använder lekar och övningar i bland annat:

 • samarbete
 • fantasi
 • rollspel
 • gestaltning
 • röst
 • improvisationer
 • att lyssna
 • närvaro
 • dramatisering
 • rörelse
 • koncentration
 • avspänning
 • skådespelarträning
 • sceniskt berättande

När gruppen vill, bestämmer vi oss för att göra en teaterpjäs som vi visar för publik.

Dramalärare

Maria Flink Opoku

Sidan uppdaterad 2017-08-31