Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrar genom föräldramöten, inskolningssamtal, utvecklingssamtal samt den
dagliga kontakten.
Dessutom har vi föräldraråd, där två föräldrarepresentanter från
varje avdelning kallas till möte med förskolechef för att lyfta frågor.

Publicerat:

2014-11-10
Kundcenter

063 14 30 00

Förskolechef
Elisabeth Grundahl
063-14 06 92,073-461 32 43

Skogsvägen 10

Fröja förskola

063-14 32 46

Rubinen 070-3514541

Smaragden 070-3520803

Safiren 070-1909728


E-post till oss

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00