Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Profil/inriktning

Vår inriktning är Natur och Hälsa


Orrvikens skola/förskola och fritidshem har miljöcertifieringen
Grön Flagg från stiftelsen Håll Sverige Rent.
Vi har arbetat med temat Livsstil och hälsa PDF (pdf, 688.6 kB)och fortsätter med Klimat och energi.

Elljusspår, naturspår, fotbollsplan/isbana finns nära skolan. Idrottsplats med fotbollsplaner och Storsjöns strand finns på gångavstånd från skolan.

Vi jobbar aktivt med barnens matvanor och att barnen har behov av avlappning t ex genom massage.

Målsättningen med vår inriktning är:
- Att förmedla rörelse och idrottsglädje och skapa ett bestående intresse
- Att genom fysisk aktivitet och arbete med kost & häls lägga grunden till ett fysiskt och psykiskt välbefinnande.
- Att använda naturen som inspirationskälla/redskap i inlärningen och leken.
- Att med friska och motiverade barn och personal höja kvalitén på verksamheten.

Publicerat:

2015-05-12
Kundcenter

063 14 30 00

Förskolechef
Thomas Edström
063-14 36 55, 070-191 47 27

Lundsvägen 2

Avdelningar

Ängssidan 063-14 35 21
Ugglan 063-401 27
Gråsparven 063-401 27
Tranan 063-401 27
Fritids 0730-65 20 28
Personalrum 063-403 54

Kök

Ann-Helen Stålbring
070-191 06 62
Vid sjukdom avbeställ specialkost, glöm ej att återanmäla!

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00