Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Campus förskola

Campus förskola

Campus förskola ligger i samma område som Mittuniversitetet, centralt. Förskolan har 4 avdelningar där vi sen hösten 2015 arbetar i grupper om yngre och äldre barn. Just nu är det barn i ålder 1-3 år på Fröet och Kristallen med 15 barn i varje grupp. Och på Solrosen och Rönnbäret är det 21 barn i gruppen i ålder 3-5 år.

Det är tre heltider/avdelning. Vi har även en kokerska eftersom maten tillagas på förskolan.

Vår vision är att vi ska arbeta utifrån ett processinriktat arbetssätt med reflektion som ett hjälpmedel, där alla pedagoger i huset kan vara varandras resurser och reflektionen sker tillsammans med
både pedagoger och barn.

Vi arbetar med barnet i centrum och utgår från barnet i sitt sammanhang.

I lokalerna bedrivs även helg- och nattverksamhet, med egen personal.

Publicerat:

2015-11-17
Kundcenter

063 14 30 00

Förskolechef
Anna Albertsson
063-14 42 43

Akademigatan 10

Kök/Kontor
063-14 38 69

Fax
063-14 41 55

Avdelningar

Rönnbäret 072-237 84 97
Kristallen 072-237 78 91
Solrosen 072-237 90 19
Fröet 072-237 90 23

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00