Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Campus förskola

Campus förskola

Campus förskola ligger i samma område som Mittuniversitetet, centralt. Förskolan har 4 avdelningar där vi arbetar i utvidgade grupper om 18 barn, 1-5 år.

Det är tre heltider/avdelning. Vi har även en kokerska eftersom maten tillagas på förskolan.

Vår vision är att vi ska arbeta utifrån ett processinriktat arbetssätt med reflektion som ett hjälpmedel, där alla pedagoger i huset kan vara varandras resurser och reflektionen sker tillsammans med
både pedagoger och barn.

Vi arbetar med barnet i centrum och utgår från barnet i sitt sammanhang.

I lokalerna bedrivs även helg- och nattverksamhet, med egen personal.

Publicerat:

2014-04-15
Kundcenter

063 14 30 00

Förskolechef
Anna Albertsson
063-14 42 43

Akademigatan 10

Kök/Kontor
063-14 38 69

Fax
063-14 41 55

Avdelningar

Rönnbäret 063-14 34 84
Kristallen 063-14 38 68
Solrosen 063-14 34 83
Fröet 063-14 45 17

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00