Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Föräldrasamverkan


Före inskolningen är barn och föräldrar välkomna till förskolan
för att hälsa på och träffa personalen som ska inskola barnet. Inskolningen tar ungefär två veckor.
 
Barnet och föräldrarna skolas in tillsammans hela första veckan
och bekantar sig med barngruppen, personalen och lokalerna.
Andra veckan börjar föräldrarna att gå ifrån kortare stunder som utökas hela tiden vartefter veckan går.

Målet är att barnet ska vara trygg på avdelningen när inskolningen är klar. Inskolningspersonalen tar huvudansvaret för barnet första tiden, sedan slussas barnet över till de andra i personalgruppen och blir trygg med alla på avdelningen.

För att barnen ska ha det bra på förskolan är det viktigt att personalen har föräldrarnas förtroende. Vi måste kunna samarbeta om barnens vardag. Om ni undrar över någonting eller tycker något är fel så tveka inte att ta upp det med personalen. Det är viktigt
att vi får veta sådant. Om det har hänt något speciellt hemma som kan påverka barnet är det bra om ni berättar det för oss.

En gång per år har vi utvecklingssamtal medföräldrarna, vi ser gärna att båda föräldrarna kommer. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för föräldrarna att tala om vad de tycker är viktigt för sitt barn.

Vi har två föräldramöten per år. En gång (oftast på hösten) har vi ett föräldramöte på avdelningen. Vid dessa möten informerar vi om och diskuterar sådant som berör förskolan. På våren har vi ett föräldramöte som är temainriktat.

En gång per termin har vi föräldrafika. Då kan du stanna och
fika tillsammans med ditt barn och passa på att träffa de andra föräldrarna när du hämtar ditt barn. Ibland har vi också en arbetskväll med föräldrar och personal för att fixa praktiska saker
på förskolan.

Det finns ett föräldraråd i Fjällmon med representanter från varje avdelning. Med på föräldrarådsmöten är vår förskolechef, vår rektor och en personal från skola och förskola.
Vi har föräldrarådsmöten 2 ggr/termin.

Publicerat:

2015-07-30
Kundcenter

063 14 30 00

Förskolechef
Sara Enbom
063-14 44 23, 073-066 3408

Ottfjällsvägen 1

Avdelningar

Lussekatten 073-275 3288
Hålkakan 070-234 9031
Kringlan 070-264 2748
Kök 073-461 32 26

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00