Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Övergångsplan till skolan

Fjällmon FJÄLLMONS PLAN FÖR ÖVERGÅNG FÖRSKOLA – SKOLA

Rev.2013-02-15

December
Vårdnadshavare får informationsblad och blankett hemskickat, där de ska fylla i om de ska skriva in sitt barn i förskoleklass eller i skolan.

Januari
Informationsmöte på skolan för vårdnadshavare och personal från förskolorna.

Om vårdnadshavare är osäker i valet förskoleklass/skola, ska vårdnadshavare ges möjlighet att samråda med personal från förskolan/skolan.

April
Förskolan informerar vårdnadshavare om att förskolan och skolan ska träffas för placering av nybörjare.

När vi fått beställning på antalet nybörjare, träffar skolledningen personal från förskolan och skolan för att göra en gemensam placering. Skolledningen kontaktar.

När listan över vilken klass barnen placerats i och när organisationen, samt datum för skolbesök med vårdnadshavare är klara, lämnas listan över till förskolorna.

Förskollärarna på skolan kontaktar nybörjarnas vårdnadshavare och bjuder in till besök i förskoleklassen/skola.

Maj/juni
Förskolepersonal med blivande skolbarn besöker skolgården, gymnastiksalen etc. Besök i skolan görs i samråd. Förskolan kontaktar.

Inskolning av blivande skolbarn sker på skolan och fritidshemmet under tre tillfällen. Förskolepersonalen följer med. Skolan kontaktar.

Förskolan har avslutningssamtal med vårdnadshavare, där man går igenom utvecklingsplanen och klargör vad som ska tas upp vid övergångssamtalet.

Övergångssamtal sker med vårdnadshavare, personal från förskolan och mottagande personal på skolan. Förskolan/vårdnadshavare överlämnar individuell utvecklingsplan till skolan. Förskolans personal kontaktar och leder samtalet. Skolans personal bokar tider, förslagsvis efter klockan 16.00.

För barn i behov av särskilt stöd, kan övergångssamtal mellan förskolans specialpedagog och skolan ske. Förskolans specialpedagog kallar.

Augusti
Från 1 augusti sker övergången från förskola till fritidshem.

Oktober
De barn som börjat skolan inbjudes att besöka förskolan vecka 40. Förskolan kontaktar.

November
Personal från varje förskola besöker de nyblivna skolbarnen en förmiddag. Skolan kontaktar.

Uppföljningssamtal och återföring av fonolektest. Personal från förskolan deltar, vid behov även specialpedagog. Skolan kontaktar.

Förskolan är alltid välkommen att besöka skolan/ skolgården utan att det behöver vara organiserat.

Publicerat:

2014-01-08
Kundcenter

063 14 30 00

Förskolechef
Tommy Lundberg

063-14 44 23 073-066 3408

Ottfjällsvägen 1

Avdelningar

Lussekatten 073-275 3288
Hålkakan 070-234 9031
Kringlan 070-264 2748

Kök 073-461 32 26

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00