Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Östbergsskolan

Östbergsskolan

Östbergsskolan omfattar årskurs 1-9 samt förskoleklass. Fritidshemmen finns i skolans lokaler. Strax intill finns förskolan Östberget.

Östbergsskolan är organiserad i följande arbetslag:
Årskurs 3
Årskurs 4-5
Västerhus 6-9
Österhus 6-9

Arnljotskolan har nu en egen hemsida!

_______________________________________________________

HEJ OCH VÄLKOMNA TILL ETT NYTT LÄSÅR!


Efter en härlig sommar är det nu dags för skolstart.

På Östbergsskolan börjar vi 8.00 på torsdag, 21/8, och vi går heldag med lunch. De första dagarna blir det ett särskilt innehåll för att få en bra start i klasserna.

Under sommaren har många bytt klassrum så kom till skolgården så fångar lärarna upp er.

Vi har rekryterat personal in i det sista och det pågår fortfarande rekrytering för 2 tjänster. Id/En och Ma/No på senaredelen. Det räknar vi med att lösa under veckan.

Vi rektorer, Torgny Röhdin för åk 6-9 och Anders Lingsell för åk 3-5, ser framemot att träffa er igen och ni är varmt välkomna till ett nytt läsår.

Hör gärna av er om ni har frågor.

Torgny och Anders


Ny rektor på Östbergsskolans tidigaredel (åk 3-5)

Anders Lingsell är ny rektor på Östbergsskolan för åk 3-5. Christina Kristiansson kommer att börja som rektor på Arnljotskolan från och med 1 aug. Torgny är kvar som rektor för åk 6-9.


Skolavslutningsinformation

Nu närmar sig skolavslutningen, här är en sammanställning över vilka tider och platser som gäller för Arnljot- och Östbergsskolan.

Arnljotskolan:

håller till på restaurang Frösö Strand,

åk 1 kl 8-9 och F-klasserna kl. 9,15-10,15

Östbergsskolan:

I aulan gäller följande-

åk 2 kl. 8-8,30

åk 3 kl. 8,40-9,30

åk 4-5 kl. 9,45-10,30

åk 6-9 samlas i klassrummen kl. 8,00 innan de går till idrottshallen där avslutningen börjar kl. 8,30.

_______________________________________________________

Skolskjutsinformation

Information om vad som gäller för skolskjuts inför nästa läsår hittar du här.länk till annan webbplats

_________________________________________________​

Beslutet från besöket från skolinspektionen har nu kommit, här kan du ta del av det.PDF (pdf, 417.7 kB)


_________________________________________________​

Besök från skolinspektionen

Under v. 12 kommer vi få besök från skolinspektionen, mer information hittar du i detta informationsbrev.länk till annan webbplats

_________________________________________________​

Teknikinspektion åk 4-9

Till vårdnadshavare och elever i åk 4-9!

Skolinspektionen var här före jul och gjorde en inspektion i ämnet Teknik.

Teknikämnet är ett litet ämne i timplanen och kommer lätt i skymundan av matematik och fysik. Det vill vi ändra på och vi har under hösten börjat uppdatera både material och arbetsmetoder från åk 2 till åk 9 för att förbättra utbildningen.

Nu har resultatet från inspektionen kommit och det hjälper oss att ta oss an de områden vi behöver utveckla. Fokus är på de senare årskurserna och det handlar om högre krav, mer teori och praktik samt ett utvecklat pedagogiskt ledarskap. Ni kan läsa mer i det bifogade informationsbrevet.PDF (pdf, 461 kB)

Det är också roligt att inspektionen lyfter fram väl fungerande områden.

Vi kommer nu ta oss an dessa uppgifter under våren och se till att teknikundervisningen håller en hög nivå.

Mvh

Torgny Röhdin

Rektor Östbergsskolan

_______________________________________________________

ABC-grupper (Alla Barn i Centrum) våren 2014

Hur kan vi forma vårt ledarskap som föräldrar?

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet?

Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan vi hantera det?

Läs mer i broschyrenlänk till annan webbplats

_______________________________________________________

Klockhuset byter namn till Arnljotskolan

Från och med den 1 januari 2014 byter skolan namn till Arnljotskolan!

_________________________________________________

Förälder Jämt, Föräldrastöd våren 2014.

InformationPDF (pdf, 184.5 kB) om kurser och föreläsningar under vårterminen.

_______________________________________________

Nytt telefonnummer till sjukanmälan för årskurs 6-9

Sjukanmälan gör du enklast via Dexter, behöver du nya inloggningsuppgifter- kontakta expeditionen. Det går även att ringa till vår telefonsvarare som from nu har nytt nummer.

Det nya numret är 14 35 30

________________________________________________

Undersökning

från Skolinspektionen

Under 2014 kommer Skolinspektionen att inspektera ditt/dina barns skola. Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen är en statlig tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera så att alla skolor lever upp till dessa krav. De vill därför att ni vårdnadshavare besvarar en enkät. Svaren vill de ha senast den 25/10.

Mer information och länk till enkäten hittar du här.PDF (pdf, 19.1 kB)


_______________________________________________________Ny likabehandlingsplan


Det ligger nu uppe en ny likabehandlingsplan under fliken "kvalitetssäkringsplaner". Planen går även att nå via denna länk:

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 311.2 kB)


Trafik på skolan

För att ha en säker trafikmiljö på skolan är det viktigt att alla hjälps åt. Särskilt viktigt är det vid skolans start på morgonen, då alla i stort sett kommer samtidigt.
Personalen har sin parkering och det är inte tillrådigt om föräldrarna lämnar sina barn där. Det blir kaos och farligt.   På skolan har vi jobbat mycket med trafikmiljön och bidragít till fartbegränsning, säkrare busshållplats, "suggor", bommar, förbudsskyltar, cykelmarkering på Fritzhemsgatan, färre varutransporter, varutransporter före 07.30, samarbete med flera förvaltningar i kommunen, information på möten, mm.  

Från Östbergsrådet, skolans föräldraråd, vill vi uppmana föräldrar att bidra till en säkrare trafikmiljö;

  • Låt barnen gå till skolan, gärna med några kamrater. Det ger friskvård och en god vana. "Vandrande skolbuss" kan arrangeras av föräldrar i resp. klass.
  • För de som är mogna att cykla är det också ett bra alternativ.
  • Bussarna stannar nära skolan
  • Ni som måste skjutsa era barn välj följande alternativ för lämning (karta)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Fritzhemsgatan, inget parkeringsförbud, plats för många bilar. - Nybovägen, stoppförbud - men ni har 10min på er för lämning.
  • Personalparkeringen är direkt olämplig för lämning! Sportvägen och Frösövägen är inte heller att rekommendera.

Kommunen har bytt försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring!

Publicerat:

2014-10-16
Kundcenter

063 14 30 00

Rektorer
Anders Lingsell
Östbergsskolan åk 3-5
063-14 35 44, 070-530 56 90

Torgny Röhdin
Östbergsskolan åk 6-9
063-14 35 11, 070-342 79 96

Skoladministratör
Expedition

Ingela Harrysson
063-14 35 10
Fax 063-14 37 52
 
Studie- och yrkesvägledare
Berit Haugen

070-191 72 03 

Kurator
Catrin Högberg
073-275 10 42  

Skolsköterska
Isabel Chiappe
063-14 35 22 

Besöksadress
Östbergsskolan
Fritzhemsgatan 29
832 44 FRÖSÖN

Fakturaadress:
Östersunds kommun
Box 705
831 28 Östersund


Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00