Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete, ASK

Skolan upprättar varje år en arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete, ASK, som vi sedan arbetar utifrån under läsåret. Denna arbetsplan bygger på våra utvärderingar samt kommunens prioriterade utvecklingsområden.

Publicerat:

2015-11-16
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Lars-Ivar Hansson

063-14 49 58, 070-274 73 34

Skoladministratör
Expedition

Harriet Hamberg
063-14 49 63

Specialpedagog
Berit Eskilsson
063-14 49 59, 073-461 44 54

Kvartersmästarvägen 1-5

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00