Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Föräldrarådsprotokoll

Fagervallsskolan 2010-01-25


 
Närvarande: Eva Morlind (1´an), Katarina Skylare (FK), Jojo Lindqvist (1´an). Maria Mohlin (rektor), Åsa Holm (personal), Anna Tilja (2´an), Helena Nilsson (1´an och 3´an)

Sekreterare: Jojo. (Eva skriver nästa gång.) Sekreteraren mailar Maria som mailar ut protokoll och dagordning. Åsa lägger ut på hemsidan.

Föregående protokoll: Maria läser föregående protokoll. Många saker kring rastaktiviteterna håller just på och fixas.

Aktion skolväg: På grund av den obefintliga trottoaren vill vi förlänga 30-sträckan ända bort till Furutorpsgatan, eller åtminstone Bondegatan. Hans har tittat på sträckan tillsammans med Göte Murén. Det finns heller inga övergångsställen längs denna sträcka. Hans har skrivit ett brev som snart går iväg till Miljö- och Samhällsnämnden.

Skolans renoveringsbehov: Katarina har varit i kontakt med ÖP sedan förra mötet. Artikeln (13/1) har mötts av positiva kommentarer av såväl föräldrar som andra kommuninvånare. Efter detta hörde TV4 också av sig och det blev ett inslag fredag 15/1. Detta projekt har pågått under flera år. I torsdags i Förvaltningssamverkansgruppen togs ett beslut om att tillstyrka en ombyggnad för Fagervallsskolan på 15 miljoner kronor 2011.

Fritidsklubb: Fritidsklubben har flyttat hit från Morénska Villan och antalet barn har ökat i och med flytten. De håller till i 4-5´ornas korridor. Det är Andreas Tagesson som jobbade på Morénska (och Astern) förut.

Övriga frågor:
Jojo undrar varför inte Fagervallen har tagit hjälp av Resurscentrum. Det gör Fagervallen när de behöver. Först och främst är det pedagogerna och specialpedagogerna som försöker hjälpas åt. Därefter tas hjälp fån Elevhälsan där det finns psykologer, kuratorer och talpedagoger.

Eva har noterat att grinden med kod-hänglås (mot Brunflovägen) står öppen ibland.
Åsa fyller i att grinden ner mot Lottgatan inte har någon bra stängning heller.

Maria berättar att det kommer att göras en kartläggning 2 februari, över trygga och otrygga ställen på Fager. Detta för att försöka stoppa mobbning och trakasserier.

Anna framför att föräldrar har påpekat att personalen inte är med barnen på fritids. Nej, personalen leker inte med barnen, men de har koll på vad barnen gör. Fritids är ingen styrd verksamhet. Mellan 13 och 14 är de utomhus (utom på fredagar då de får välja) och sedan inne. Eva undrar om inte datoranvändningen skulle kunna läggas på is ett tag? Maria ska kolla med personalen.

 
Tack till Åsa och Katarina för det fantastiskt goda (och myckna) fikat!

 

Vårens möten: 25/1, 22/3, 3/5

Vid pennan
Jojo

Publicerat:

2013-11-27
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Jan Colm
063-14 34 31, 070-662 49 83
 
Skoladministratör
Expedition

Kjerstin Ritter Wikström
063-14 34 30

Brunflovägen 52
831 48 Östersund

Postadress
Box 330
831 24 Östersund

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00