Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Alfa 2:2

Handledare är: Annica Östman

 

 

Veckobrev v.41


Barnen deltog med glatt humör i Skoljoggen i tisdags. Vi startade morgonen med att 2:orna tillsammans med sina fadderbarn i förskoleklass, körde en Röris-uppvärmning på fotbollsplanen. Sedan sprang alla slingan i skogen.


Måndag 5/10 Simundervisning på Östbergsbadet för Mångruppen; Kajsa R, Caspian, Emma, Frida, Tuve, Leo, Axel, Elsa, Lilly, Tilde Johansson, Jonatan. För att hinna i tid till simlektionen måste vi åka med 1:ans buss kl 07.53. Viktigt att komma till skolan senast 7.45 denna dag alltså! Alla barn i Mångruppen kommer att få simundervisning 2-3 ggr. De som behöver får simma några ggr till. Kom i håg att skicka med badkläder, duschprylar, handduk och busskort! Barn som glömmer badkläder eller kommer för sent får stanna kvar på skolan och arbeta.

Tisdag 6/10 Bibliotek

Torsdag 8/10 Inneidrott med dusch och ombyte.

Fredag 9/10Matematikläxa: fortsätta att öva hela analoga klockan. Vi övar i skolan, men träna också klockan hemma. I läxmappen finns ett nytt övningspapper, fortsätta även att spela kockdominot. Ta också gärna hjälp av www.elevspel.nu och appar (tex Djungeltid). Barn som redan kan hela analoga klockan kan öva digital tid.

Läsläxa: sidan 34-39 i ”Diamantjakten”. Detta läsår har barnen ett skrivhäfte där jag vill att ni noterar vilka datum och sidor barnen läst, samt hur det gått. Det är värdefullt för barnen att ni också ställer frågor på innehållet och pratar om svåra ord och begrepp som dyker upp i texten.


Till veckan börjar de första utvecklingssamtalen. Glöm inte att samtala med barnen om frågorna de ska besvara inför samtalet och ta med papperet till mötet. Meddela mig snarast om tiden inte passar.

Barnen har fått med en telefonlista hem med era mobilnummer.


Hälsning från fritidshemmet: Fr.o.m vecka 40 kan du fylla i ditt barns närvaro för höstlovet. För att vi skall kunna se över bemanning samt göra matbeställning ber vi er fylla i senast torsdag den 15 oktober. Tack på förhand.


Hälsning från Skolverket: Sedan ett par veckor har elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare haft möjlighet att besvara Skolinspektionens skolenkät. Härmed vill vi påminna samtliga skolenheter om att genomföra Skolenkäten. Det är viktigt att så många som möjligt besvarar undersökningen. Enkäten går att besvara till och med den 9 oktober.  

Veckobrev v.40


Under veckan som gått har vi startat upp arbetsområdet ”Yrken och betalningsformer” i SO. Ni föräldrar är hjärtligt välkomna att komma till oss och berätta om ert yrke eller kanske bjuda in oss på ett studiebesök?

Vi fortsatte värdegrundsarbetet i tjej/killgrupperna under onsdagen. Pojkarna tog upp att det kan vara lättare att berätta för någon vuxen hemma än någon på skolan om något inte är bra. De ska tänka på hur de beter sig mot sina kompisar och vuxna och de bestämde att försöka att tramsa mindre nästa träff. Flickorna tog upp händelser från rasterna och vi lyfte bra kompisbeteende: våga säga ifrån när någon inte är schysst mot en kompis. Vi tror att det är viktigt att ni pratar med barnen hemma om det som kommit upp under tjej/kill-snacken. Hör av er till oss om ni har tips på händelser att lyfta under mötena.


Måndag 28/9 Simundervisning på Östbergsbadet för Mångruppen; Kajsa R, Caspian, Emma, Frida, Tuve, Leo, Axel, Elsa, Lilly, Tilde Johansson, Jonatan. För att hinna i tid till simlektionen måste vi åka med 1:ans buss kl 07.53. Viktigt att komma till skolan senast 7.45 denna dag alltså! Alla barn i Mångruppen kommer att få simundervisning 2-3 ggr. De som behöver får simma några ggr till. Det blir Solgruppens tur på vårterminen, v.17 Kom i håg att skicka med badkläder, duschprylar, handduk och busskort! Barn som glömmer badkläder eller kommer för sent får stanna kvar på skolan och arbeta.

Tisdag 29/9 Vi springer Skoljoggen. Barnen behöver springvänliga skor och kläder och ombyte om de blir blöta. Ingen dusch den här dagen. I samband med Skoljoggen kan man skänka pengar till SOS Barnbyar (se länk i mejlet).

Torsdag 24/9 Uteidrott med dusch och ombyte. (Vid regnoväder blir det istället innegympa).

Fredag 25/9Matematikläxa: analoga klockan (hela). Många elever satte som mål förra terminen att de skulle kunna hela klockan till höstens utvecklingssamtal. Vi övar på skolan, men öva också på detta hemma. I läxmappen finns övningspapper att ha som hjälp och ett klockdomino att klippa ut och lägga eller spela tillsammans. Ta också gärna hjälp av www.elevspel.nu och appar (tex Djungeltid).

Läsläxa: sidan 30-33 i ”Diamantjakten”. Detta läsår har barnen ett skrivhäfte där jag vill att ni noterar vilka datum och sidor barnen läst, samt hur det gått. Nu är det mer text, så det kan vara bra att läsa kortare stycken flera gånger i veckan. Prata också om innehållet i det lästa.


Barnen har fått med sig en lista med tider för utvecklingssamtal. På baksidan av det papperet finns några frågor att samtala kring och besvara hemma. Glöm inte att ta med det till samtalet. Dokumenten har också mejlats hem till er.

Det är värdefullt om så många som möjligt besvarar Skolverkets enkät som också mejlats hem till er.


Hälsning från fritidshemmet: Fr.o.m nästa vecka (v.40) kan du fylla i ditt barns närvaro för höstlovet. För att vi skall kunna se över bemanning samt göra matbeställning ber vi er fylla i senast torsdag den 15 oktober. Tack på förhand.

 

Veckobrev v.39


I tisdags avslutade vi NTA-arbetet ”Jord” med maskutsläpp. Nu har våra ryggradslösa kompisar fått kräla vidare i en större kompost i det fria. Låt gärna barnen berätta vad de lärt sig. I onsdags startade vi upp tjej/killgrupper. Syftet är att lyfta värdegrundsfrågor i de konstellationerna. Fråga barnen hemma vad vi tog upp och prata vidare hemma.


Måndag 21/9 Simundervisning på Östbergsbadet för Mångruppen; Kajsa R, Caspian, Emma, Frida, Tuve, Leo, Axel, Elsa, Lilly, Tilde Johansson, Jonatan. För att hinna i tid till simlektionen måste vi åka med 1:ans buss kl 07.53. Viktigt att komma till skolan senast 7.45 denna dag alltså! Alla barn i Mångruppen kommer att få simundervisning 2-3 ggr. De som behöver får simma några ggr till. Det blir Solgruppens tur på vårterminen, v.17 Kom i håg att skicka med badkläder, duschprylar, handduk och busskort! Barn som glömmer badkläder eller kommer för sent får stanna kvar på skolan och arbeta.


Tisdag 22/9 Bibliotek.


Torsdag 24/9 Uteidrott med dusch och ombyte. (Vid regnoväder blir det istället innegympa).


Fredag 25/9 Matematikläxa: repetera addition och subtraktion (främst ”Lilla plus och minus”). Barnen ska kunna dem snabbt och utantill utan att räkna på fingrarna. Många kunde detta i 1:an, men några har glömt. Eleverna har fått övningspapper som kan hjälpa dem att nöta in additions- och subtraktionstabellerna. Barnen börjar att fylla i kolumnen längst ut (1), när ni rättat kan den sen klippas bort. Förslagsvis fyller barnen i en kolumn/dag. Det går också bra att använda kuverten med Lilla + och Lilla - från 1:an. (Tips: det finns appar och sidor på nätet där detta kan övas). Det kan också vara en sporre att lösa uppgifterna så snabbt som möjligt och försöka slå sitt eget rekord.

Läsläxa: sidan 24-29 i ”Diamantjakten”. Detta läsår har barnen ett skrivhäfte där jag vill att ni noterar vilka datum och sidor barnen läst, samt hur det gått. Nu är det mer text, så det kan vara bra att läsa kortare stycken flera gånger i veckan. Prata också om innehållet i det lästa.

Barnen har fått med sig en lista med tider för utvecklingssamtal. På baksidan av det papperet finns några frågor att samtala kring och besvara hemma. Glöm inte att ta med det till samtalet. Dokumenten har också mejlats hem till er.

Det är värdefullt om så många som möjligt besvarar Skolverkets enkät som också mejlats hem till er.


Trevlig helg!
Veckobrev v.38


Stort tack till alla som kom på föräldramötet i måndags! Minnesanteckningar och skolhälsoinfo mejlas hem till alla. Ny sändlista har upprättats, hör av er om inte mejlen kommer fram. Inom kort kommer en skolenkät att skickas ut via mejl till er, som är viktig att så många som möjligt besvarar.

Torsdag 17/9

Uteidrott med dusch och ombyte. Lektionen börjar kl 8.00 i idrottssalen. Då ska barnen vara ombytta och klara. Det går bra att komma direkt dit. Rebecca går ned med barnen, som kommit till klassrummet, kl 7.45. Ett bra tips är att ha idrottskläder redan på morgonen.

Fredag 18/9

Matematikläxa: ”Talen 0-100”. Barnen ska repetera uppgifter med ental och tiotal. Kolla gärna att de vet skillnaden på 13/30, 14/40, 15/50 osv.

Läsläxa: sidan 18-23 i ”Diamantjakten”. Detta läsår har barnen ett skrivhäfte där jag vill att ni noterar vilka datum och sidor barnen läst, samt hur det gått. Nu är det mer text, så det kan vara bra att läsa kortare stycken flera gånger i veckan. Prata också om innehållet i det lästa.

Glöm inte att sjukanmäla era barn via Hypernet senast klockan 8.00 varje dag barnet är hemma.

Trevlig helg önskar Rebecca, Maria och Annica

Veckobrev v.37

Under vecka 37 pågår en luskampanj i hela landet. Om alla luskammar sina barn under veckan kanske vi kan stoppa lusspridningen som redan är i gång på skolan.

Tisdag 8/9 Bibliotek.

Torsdag 10/9 Uteidrott med dusch och ombyte. Lektionen börjar kl 8.00 i idrottssalen. Då ska barnen vara ombytta och klara. Det går bra att komma direkt dit. Rebecca går ned med barnen, som kommit till klassrummet, kl 7.45. Ett bra tips är att ha idrottskläder redan på morgonen.

Fredag 11/9Matematikläxa: ”Välj tecken – eller +”(Några elever behöver träna årets månader lite mer)

Läsläxa: sidan 13-17 i ”Diamantjakten”. Detta läsår har barnen ett skrivhäfte där jag vill att ni noterar vilka datum och sidor barnen läst, samt hur det gått. Nu är det mer text, så det kan vara bra att läsa kortare stycken flera gånger i veckan. Prata också om innehållet i det lästa.

Glöm inte att sjukanmäla era barn via Hypernet senast klockan 8.00 varje dag barnet är hemma.

Vi ses i klassrummet på måndag 7/9 kl 18.00. Välkomna!

Trevlig helg önskar Rebecca, Maria och Annica


Publicerat:

2015-10-02

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00