Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Elevhälsa

Elevhälsoarbete på din förskola/skola


I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete.  Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Elevhälsan.

Om du behöver komma i kontakt med någon av din skolas elevhälsopersonal kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Läs gärna den här informationen om skolsköterska och skolläkarePDF (pdf, 108.1 kB).

Elevhälsoteam Storsjöskolan
Rektor Eva Grundberg063-14 37 42
Intern ledningsresurs Monica Jonasson 063-14 37 50
Specialpedagog Nina Magnusson063-14 40 87
Skolkurator Annica Edström063-14 41 18
Skolsköterska Maria Göransdotter-Hammar063-14 37 43
Skolpsykolog Magnus Ekerlid070-274 89 84
Specialpedagog Hörsel Annika Lindén070-205 88 00
Studie- och yrkesvägledare Maria Heribertsson063-14 37 37

Elevhälsoarbete centralt i Östersund


I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Elevhälsan. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ, grupp och organisationsnivå. Enheten Elevhälsan som är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.
  
I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Vill veta mer om hur enheten Elevhälsan arbetar eller behöver komma i kontakt med personalen

Publicerat:

2014-09-02
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Eva Grundberg
063-14 37 42, 070-231 21 33

Expedition
Brittmarie Eriksson
Skoladministratör
063-14 37 40

Lillsjövägen 10
831 82 Östersund

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00