Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Elev-/Föräldraråd

Föräldrarådet består av rektor, pedagoger och föräldrarepresentanter från varje klass.
Föräldrarådet träffas 2-4 gånger per termin.
 
Varje klass har klassråd en gång per vecka.
Klassrådet väljer representanter till spårrådet och elevrådet.

I elevrådet, som träffas en gång per månad, sitter representanter från alla klasser tillsammans med en pedagog.
 
Det finns även ett miljöråd med representanter från alla klasser årskurs 4 och 5, en pedagog samt rektor.

Publicerat:

2016-01-19
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Anne Karlstedt
063-14 34 54, 070-667 52 60

Expedition
Kerstin Ångström
Skoladministratör
063-14 39 64, 070-314 27 86

Specialpedagog
Eva Lundberg Grut
063-14 33 67, 073-275 45 29

Idrott 070-206 97 51

Personalrum 070-394 29 62

Arbetslag
Oden

Förskoleklass 070-191 72 12, 070-201 32 75

Midgård

Vån 1, årskurs 1

070-5976229

Vån 2, årskurs 2+3

070-598 72 82

Röda Årskurs 4-5
Vån 1 070-604 15 65
Vån 2 070-548 93 38

Slåttervägen 1

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00