Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Elev-/Föräldraråd

Föräldrarådet består av rektor, pedagoger och föräldrarepresentanter från varje klass.
Föräldrarådet träffas 2-4 gånger per termin.
 
Varje klass har klassråd en gång per vecka.
Klassrådet väljer representanter till spårrådet och elevrådet.

I elevrådet, som träffas en gång per månad, sitter representanter från alla klasser tillsammans med en pedagog.
 
Det finns även ett miljöråd med representanter från alla klasser årskurs 4 och 5, en pedagog samt rektor.

Publicerat:

2013-12-11
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Anne Karlstedt
063-14 34 54

Expedition
Kerstin Ångström
Skoladministratör
063-14 39 64

Arbetslag
Oden

Förskoleklass 063-14 43 08, 070-191 72 12

Midgård
Årskurs 1-3 063-14 32 54
Årskurs 2 063-14 34 56

Röda
Årskurs 4-5 063-14 46 60

Slåttervägen 1

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00