Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Profil/inriktning

Tavelbäckskolans profil


Skolans profil är utomhuspedagogik.
Skidlek

Skidor åker vi gärna på vintern

Varför utomhuspedagogik?


Naturen är en av Jämtlands läns största resurser. Att vara ute i naturen ger en större förståelse för miljön. Barn lär sig bättre i den naturliga miljön, då de får möjlighet att använda flera sinnen i inlärningen.

Ett hållbart samhälle bygger på miljömedvetenhet hos varje individ. Miljömedvetna elever och pedagoger bidrar till att denna resurs bibehålls och utvecklas så att fler kan ta del av den.
Hälsan förbättras genom att vi är aktiva och rör på oss som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Arbetsmiljön för alla anställda och elever förbättras då vi får en större arena, där alla har möjlighet att såväl fysiskt som psykiskt förbättra sin arbetssituation. Mötet utanför klassrummet är en viktig social funktion som befrämjar relationen elev-lärare-samhälle.

"Gå ut för att lära in
gå in för att lära ut"
(Johann Amos Comenius, 1592-1670)
 
 

Trygghetsövning

Trygghetsövning på vintern vid Lillsjön

Definition av utomhuspedagogiken


"Utomhuspedagogik" är ett arbetssätt där man flyttar delar av skolans vardag ut i närmiljön. Utomhuspedagogik innebär därmed regelmässig aktivitet utanför klassrummet. Arbetssättet ger eleverna anledning till att ta alla sina sinnen i bruk så att de får personliga och konkreta erfarenheter i mötet med verkligheten. Arbetssättet ger plats för ämnesanknutna aktiviteter, spontana utmaningar och lek, nyfiket sökande, fantasi, upplevelser och social samvaro. Utomhuspedagogik handlar om att aktivera alla skolämnen i en integrerad undervisning där uteverksamhet och inneverksamhet är nära sammanknutna, när eleverna lär om verkligheten i verkligheten; d.v.s. om naturen i naturen, om samhället i samhället och om närmiljön i närmiljön."
(Arne Jordet 1998).

Publicerat:

2016-01-19
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Anne Karlstedt
063-14 34 54, 070-667 52 60

Expedition
Kerstin Ångström
Skoladministratör
063-14 39 64, 070-314 27 86

Specialpedagog
Eva Lundberg Grut
063-14 33 67, 073-275 45 29

Idrott

Josefine Linestrand 070-206 97 51

Personalrum 070-394 29 62

Arbetslag
Oden

Förskoleklass 070-201 32 75, 070-191 72 12

Midgård
Vån 1, årskurs 1

070-5976229

Vån 2, årskurs 2+3

070-598 72 82

Röda Årskurs 4-5
Vån 1 070-604 15 65
Vån 2 070-548 93 38

Slåttervägen 1

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00