Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Föräldrarådsprotokoll

Fagervallsskolan 2011-01-20

Tid: 19.00 — 21.00 (ca)
Plats: Personalrummet, Fagervallsskolan
Närvarande: Hans Ellmin (1), Jojo Lindqvist (2), Jan Colm (Rektor), Joanna Westman (4), Åsa Bäckman (5), Camilla Roos (fsk+3).

 
1. Mötet öppnas.
 
2. Kallelse har gått ut till alla innan mötet.
 
3. Ordförande: Jan Colm

4. Sekreterare: Jojo Lindqvist

5. Presentation av mötesmedlemmar behövs inte.

 
6. Dagordning godkänns med tillägg för två övriga frågor, en från Åsa Bäckman och en från Hans Ellmin.

7. Föregående protokoll:
Julavslutningen; barnen (och föräldrarna?) verkar tro att det är föräldrarådet som har beslutat att julavslutningen inte ska vara i kyrkan. Föräldrarådet beslutar ingenting. Det har också från föräldrahåll framförts önskemål om avslutning i kyrkan. Eleverna har inte utvärderat avslutningen än.
Veggodagen; några ur föräldrarådet har varit på matrådsmötet då Måltidsservice var med och informerade. Utvärdering av maten bör ske mer direkt.
Angående "Bregott-frågan" kanske föräldrarådet kan lämna in som ett medborgarförslag att det skall finnas ett alternativ till "Flora"? Katarina skickar ett mail ikväll.
Mannen vid skolan: Jan har träffat mannen som går runt skolan och även träffat personen inom omsorgen som har ansvar. Mannen har inte setts till sedan dess. Jan tar kontakt med omsorgen igen denna termin.
 

8. Omsorgsbehov på lov och faktiskt utnyttjande.
Det är i nuläget många föräldrar som anmäler behov, men som sedan inte använder fritidsplatsen. Kan det vara så att föräldrarna helgarderar sig? Vår uppfattning är att förfrågan går ut tidigt, och det är bättre att avanmäla sig än att dyka upp oanmäld om planerna ändras. Vid förfrågan kan skolan vara tydlig med att man kan höra av sig om behovet ändras åt båda hållen (även om man inte har önskat plats, men behöver det i sista stund). Vi förstår att en del föräldrar bokar för säkerhets skull då man inte vet själv om man får ledigt.

9. Ombyggnation
17,6 miljoner blev det till ombyggnad av skolan. Summan blev alltså större än vad vi räknat med. Ritningarna är inte klara än, nu börjas det med att anlita en arkitekt. Vi vet alltså inte när själva bygget drar igång. Jan har lämnat in en äskning på 1,6 miljoner för inventarier till 2012 (nya bord, stolar o s v). Inga investeringar görs alltså i år.
  
10. Trafiksituationen på Lottgatan
En hel del bilar parkerar på Lottgatan och det är höga snövallar. Vi upplever att bilarna som kör där, kör för fort. Det är i dagsläget50 km/hsom gäller där, men enligt trafikkonsulternas rekommendation bör det vara30 km/hrunt hela skolan (trots att Brunflovägen-Fagerbacken är en större trafikled och således borde ha40 km/h ). Om det blir30 km/hpå Lottgatan är det bra. Bör vi ta kontakt med kommunen? Kan ett övergångsställe vara en idé? Eller ett P-förbud? Jan tar kontakt och nämner då också att en liten snöplogkant längs Brunflovägen är att föredra då trottoarkanten är obefintlig där.
Övergångsstället vid matsalen har oerhört dålig sikt nu vintertid också. Övergångsstället på Rådhusgatan känns också farligt då det är många bilister som kör mot rött där.
 
11. Skola 2011
·         Åk 4 betyg i åk.6, 2012
·         Åk 5 betyg i åk.7, 2012
·         År 2014. 17 betyg får användas vid ansökan till gymnasiet.
Man har inför högstadiet chans att välja moderna språk (spanska, franska, tyska) och inför gymnasievalet är det bra att ha så många betyg som möjligt, speciellt med tanke på att man 2014 får använda sig av 17 betyg vid gymnasiesökning, och således har möjlighet att få högre poäng.
Skriftliga omdömen skall skolan ge varje termin. Rektor ser över rutinerna för skriftliga omdömen, IUP samt åtgärdsprogram.

12. Övriga frågor:
Åsa: Matvarubilen som transposterar den lagade maten till skolan (eller hämtar disk?), när kommer den? Det är ofta lastbilen backar, trixar och fixar framför ingången mellan kl.7.30 och 8.00. Oavsett vad bilen gör där är det inte en lämplig tidpunkt. Jan pratar med Matproduktion.
Hans: På sommaren är avlämningsplatsen tydlig, men nu på vintern är trottoaren så smal att man inte kan använda den (p g a att bilarna parkeras för nära huset). En skylt som visar hur man ska parkera kanske? Vi parkerar på höger sida förresten. Och inte på handikapp-parkeringen om man inte ska det. Vi vädjar till föräldrarna att tänka på parkeringen vid hämtning/lämning.
 
13. Nästa möte måndag 21/2-11. Eva Morlind för protokoll vid nästa möte. Hans köper ett paket Ballerina.

14. Mötet avslutas.
 
Jojo

Publicerat:

2013-11-27
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Jan Colm
063-14 34 31, 070-662 49 83
 
Skoladministratör
Expedition

Kjerstin Ritter Wikström
063-14 34 30

Brunflovägen 52
831 48 Östersund

Postadress
Box 330
831 24 Östersund

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00