Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Föräldrarådsprotokoll

Fagervallsskolan 2011-03-22

Närvarande; Jan Colm (rektor), Camilla Roos (fsk, åk 3), Joanna Westman (åk 4), Eva Morlind (åk 2), Katarina Skylar (fsk, åk 1), Jojo Lindqvist (åk 2) Åsa Bäckman, (åk 5)

Mötet öppnas
Kallelse har gått ut till alla på mötet.

Ordförande; Jan Colm
Sekreterare; Åsa Bäckman

Dagordningen godkänns

Genomgång av föregående protokoll; kommentar till detta var att personalens arbete med IUP (Individuell Utvecklings Plan) pågår.

Ombyggnationen. Jan berättade att han varit på ett byggmöte men att det än så länge inte finns något nytt att tillägga. Mötet var mer av en uppdatering inför upphandlingar som ska påbörjas. Ingen tidsplan är fastställd. En referensgrupp från personalen ska tillsättas och Jan ställde frågan till föräldrarådet om vi kunde också kunde utgöra en referensgrupp. Föräldrarådet svarade ja på den frågan. En fråga om tillfälliga lokaler för skolan och fritids under ombyggnationen finns hos Barn och utbildningsförvaltningen för handläggning. Nytt byggmöte är planerat till v. 13.

Ordningsregler; Jan visade skolans ordningsregler. Det var länge sedan de skrevs och de behöver arbetas om. Föräldrarådet avböjer att vara med i processen kring de nya ordningsregler som ska arbetas fram. Däremot kommer vi att titta på de formuleringar som elever och personal kommit fram till och ev. lämna synpunkter. Viktigt att arbetet får "ta tid" och att eleverna är med och skriver formuleringar som talar om hur vi gör/ är mot varandra med tydliga konsekvensbeskrivningar som talar om vad som händer om man bryter mot reglerna.

Inga övriga frågor.

Nästa möte blir 2011-04-19 (Katarina fixar fika)
Mötet avslutas.

Publicerat:

2013-11-27
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Jan Colm
063-14 34 31, 070-662 49 83
 
Skoladministratör
Expedition

Kjerstin Ritter Wikström
063-14 34 30

Brunflovägen 52
831 48 Östersund

Postadress
Box 330
831 24 Östersund

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00