Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Elevhälsa

Elevhälsoarbete på din förskola/skola

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete.  Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Elevhälsan.

Om du behöver komma i kontakt med någon av din skolas elevhälsopersonal kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Elevhälsoteam Körfältsskolan
Rektor Åsa Rindefalk Grahn070-252 35 21
Skolsköterska Git Boman073-271 19 48
Skolkurator Desirée Wahlström070-531 23 99
Skolpsykolog Daniel Påhlsson073 - 065 1918
Specialpedagog Elevhälsan Ingrid Eliasson063-14 40 35
Specialpedagog grundskolan Vakant 

Elevhälsoarbete centralt i Östersund


I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Elevhälsan. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ, grupp och organisationsnivå. Enheten Elevhälsan som är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.
  
I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Vill veta mer om hur enheten Elevhälsan arbetar eller behöver komma i kontakt med personalen

Publicerat:

2015-08-17
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Åsa Rindefalk Grahn
070-252 35 21

Skoladministratör
Expedition

Margareta Åsén-Jacobsson
063-14 44 39

Specialpedagog
Vakant

Skolkurator
Desirée Wahlström
070-531 23 99

Skolsköterska
Git Boman
073-271 19 48

Besöksadress:
Tegelbruksvägen 40
831 48 Östersund

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00