Östersunds kommunvapen
Kundcenter

063 14 30 00

Tf Rektor
Jan Colm
063-14 34 31, 070-662 49 83
Fax 063-14 34 49

Mariavägen 1
831 36 Östersund

Expedition
063-14 34 96
Fax: 063-14 45 65

Specialpedagog
Karin Grundahl
070-614 35 74

Avdelningar
Munin (F-1)
070-614 81 29

Hugin  (F-1)
070-614 35 78

Oden 2
070-578 61 97

Oden 3
070-614 35 31

Fritidshem Oden 2-3
070-571 7054

Oden 4
073-273 24 20

Oden 5
073-273 24 19

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00