Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Elevhälsa

Elevhälsoarbete på din förskola/skola


I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete.  Förutom att man på varje förskola/skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Elevhälsan.

Om du behöver komma i kontakt med någon av din skolas elevhälsopersonal kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Elevhälsoarbete centralt i Östersund


I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Elevhälsan. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ, grupp och organisationsnivå. Enheten Elevhälsan som är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.
  
I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Vill veta mer om hur enheten Elevhälsan arbetar eller behöver komma i kontakt med personalen

Publicerat:

2015-11-03
Kundcenter

063 14 30 00

Rektor
Göran Åkesson (t f HT-2015)
072-587 01 49

Expedition, skoladministratör
Maria Andersson (vik till 160111)
063-14 41 41

Skogsbruksvägen 79
831 73 Östersund

www.ostersund.se/mimer

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00