Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan Östersund


Detta gäller anmälan av nya elever. Är du redan elev behöver du inte göra någonting.    


Hur anmäler jag mig?

Genom att ansöka via Östersunds kommuns e-tjänsteplattformlänk till annan webbplats. Du kan anmäla dig under hela året men den stora intagningen sker i maj.

Vad får jag välja?

Du får endast göra 3 val och bara välja ett ämne en gång.

Vad kostar det?

Avgiften fastställs av Kultur- och Fritidsnämnden och förändringar av avgiftens storlek kan ske. Anmälningsavgiften är f.n. 800 kr per läsår
och ämne. Observera att avgiften är en anmälningsavgift och inte en ersättning för ett visst antal lektioner. Ingen återbetalning sker om eleven avbryter undervisningen under läsåret.

Elever som blir antagna, kommer att få ett inbetalningskort under juni månad. Avgiften ska vara betald senast den 31 juli, annars tillfaller platsen annan elev. Deltagande i kör och ensemble är avgiftsfritt. Dessutom tas ingen anmälningsavgift ut fr.o.m. 3:e barnet.

Kan jag hyra instrument?

Kulturskolan har ett begränsat antal stråk- och blåsinstrument för uthyrning. Hyreskostnaden är 400 kr per läsår Inbetalningskort skickas ut separat under höstterminen. Klarinett, valthorn, tuba, euphonium och kontrabas utlånas kostnadsfritt. Spelböcker/litteratur som används i undervisningen betalas av eleven.

Är jag garanterad att få börja?

Kö kan uppstå till vissa populära instrument. Då placeras du i kö från
10 års ålder. Ämneskurser erbjuds även yngre elever i mån av plats.
Kulturskolan prioriterar orkesterbildande instrument.

Hur länge spelar jag och när börjar undervisningen?

Ämneskurs omfattar minst 20 min. i veckan, antingen som enskild undervisning eller som gruppundervisning. Elev har möjlighet att gratis delta i kör eller ensembleverksamhet. Lektionerna börjar en vecka efter och slutar en vecka före ordinarie läsår vid grundskolan. Lektioner hålls antingen under skoltid eller efter skolans slut och sker på elevens skola eller på annan plats t.ex. i Kulturskolans lokaler i OSD (Folkets Hus).
Kulturskolan kan inte garantera att vikarie sätts in vid lärares frånvaro.

Hur gör jag om jag vill sluta?

Du måste fylla i en avanmälan.länk till annan webbplats

Publicerat:

2015-10-02
Kundcenter

063 14 30 00

Frida Landgren
Kulturskolechef
072-549 56 36
063-14 34 19

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00