Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Radonsaneringen sker enligt åtgärdsplan

2012-03-05
Stråke
Idag måndag den 5/3 har OSD/Folkets Hus fortsatt arbetet med att åtgärda radonvärdena i Kulturskolans lokaler. I nuläget med kontinuerlig drift av ventilationen ligger radonvärdena väl under riktvärde. Källa och orsak är lokaliserad och åtgärder är vidtagna enligt den åtgärdsplan som OSD/Folkets Hus tagit fram:

1. Korttidsmätningar genomförda i hela huset.
2. Källa och orsak lokaliserad.
3. Åtgärd, radonsugsinstallation.
4. Arbetet påbörjas under denna vecka (10), då görs det grova borrarbetet.
5. Under vecka 11 installeras rörsystem och sugar, mindre störningar kan förekomma. Huvudsakliga jobben utförs i korridorer.
6. Driftsättning sker vecka 12.
7. Under hela åtgärdsperioden kommer fläktsystemet att gå dygnet runt.
8. Efter färdigställande kontrolleras radonhalten dels via momentana mätningar som loggas samt via en 10 dygns spårfilmsmätning, med ventilationssystemet i normal drift.
9. Under hösten/vintern 2012/13 genomförs en långtidsmätning med spårfilmsdosor.

- Hur blir det med undervisningen inom Kulturskolan efter sportlovet?
- Vid sidan om arbetet i åtgärdsplanen, jobbar vi nu under sportlovsveckan för fullt med att finna alternativa lokaler för undervisningen, berättar rektor Connie Kjäll.
Fram till vecka 14 görs en tiodygnssmätning och under perioden fram tills dess kommer undervisningen att erbjudas i andra lokaler.
- Så snart vi har klart med ersättningslokaler kommer vi att meddela elever/föräldrar detta, säger Connie Kjäll.

Mer information om åtgärdsplanen, hör av dig till:
Anders Wikberg, VD OSD/Folkets Hus, 070-664 95 75

Mer information om undervisning/ersättningslokaler, hör av dig till:
Connie Kjäll, Rektor Kulturskolan, 070-688 28 51

Bakgrund


• Den 22/2 fick OSD/Folkets Hus ta del av en långtidsmätning av radon som var beställd av kommunala musikskolan. Man kallade till ett internt möte med VU i Folkets Hus Östersund där frågan behandlades och en handlingsplan diskuterades.
• Den 24/2 kontaktades Independia Norr angående radonmätningarna. Samma dag bestämdes ett möte med Miljö & Hälsa, Östersunds Kommun till fredag den 2/3.
• Måndagen den 27/2 var Independia Norr på plats och startade upp med att korttidsmäta de lokaler på kulturskolan som innan varit långtidsmätta. Samma dag så kallades alla hyresgäster till ett informationsmöte angående den utredning som varit och den utredning som nu Independia Norr utför.

Pressmeddelandet som pdfPDF (pdf, 597.4 kB)

Tipsa någon om denna artikel
Publicerat:
2012-03-05
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528