Östersunds kommunvapen

Aktuella arbeten på ledningsnätet, vatten och avlopp

2009-03-03
Inom Östersund - Frösön - Annersia

Östersund: Längs Lugnviksvägen mellan Östersemsvägen och Semsån förstärker vi ledningsnätet för att säkerställa distributionen av dricksvatten och avloppsvatten till och från bl.a. Krokoms kommun. Arbetena beräknas vara avslutade under vecka 13. Ytterligare information lämas av Underhållsingenjör Bert-Ove Hällgren 070-349 53 44

Frösön: På Rådmansgatan mellan Fjällgatan och Bergsgatan renoverar vi och byter ut delar av det befintliga vatten- och avloppsnätet. Arbetena påbörjas 2 mars och beräkns pågå ca 5 veckor.

"Annersia": Mellan Vallsundsbron och Sandvikens Camping bygger vi nya vatten- och avloppsledningar till ett antal fastigheter för att möjliggöra för dessa att få en tryggad försörjning av gott och rent dricksvatten samt på ett miljövänligt och effektivt sätt omhänderta avloppsvattnet. Påbörjas den 2 mars och beräknas pågå ca 4 veckor.

Ytterligare information kring dessa båda arbeten lämnas av anvarig arbetsledare Anders Edholm 070-330 0585 eller Underhållsingenjör Bengt Thuné 070-349 53 45.

I samband med arbetena kan störningar i vattenförsörjningen och missfärgat vatten förekomma, dessutom kan framkomligheten på gatorna vara begränsad under vissa perioder. Vi ber om överseende med detta.

Tipsa någon om denna artikel
Publicerat:
2009-03-03
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528