Östersunds kommunvapen

D

ags för befolkningsenkät  - Hälsa på lika villkor

2010-03-17
Två fikar i vårsolen
I slutet av mars kommer en enkät att skickas ut med rubriken "Hälsa på lika villkor". Enkäten skickas ut till cirka 4000 slumpvist utvalda personer i Östersund i åldern 16-84 år.

Om du är en av de slumpvis utvalda som får formuläret hem i din brevlåda — ta då chansen att besvara den. Då bidrar du till att ge oss en bild av hälsan i kommunen, länet och i Sverige i stort. Resultaten kommer sedan att användas i kommunen och landstinget för att planera folkhälsoarbetet med att förebygga ohälsa.

Statens folkhälsoinstitut genomför, sedan 2004, varje år en nationell befolkningsenkät. Syftet är att regelbundet följa upp folkhälsan i landet. Jämtland deltar med ett utökat urval i årets enkät, vilket brukar göras vart fjärde år.

Enkäten innehåller ett 80-tal frågor om fysiskt och psykiskt välbefinnande, tandhälsa, tandvård och vårdnyttjande. Andra frågor gäller levnadsvanor som fysisk aktivitet, kost, rökning, snusning, alkohol och spel. Den innehåller också frågor om ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning, hem och hushåll, trygghet och sociala relationer.

Har du frågor, kontakta:
Sofie Bergman, utredare folkhälsa,
Kommunledningsförvaltningen
Tel. 063-143103
E-post: sofie.bergman@ostersund.se

Tipsa någon om denna artikel
Publicerat:
2010-03-17
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528