Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Ny Va-taxa

2012-03-22

Ny va-taxa gäller från 1 april 2012.

Kommunfullmäktige tog beslut av ny va-taxa den 15 mars.
Den rörliga brukningsavgiften höjs med 6 %.  Vattnet kostar nu 5,05 kr/m3 och avloppsvattnet 7,80 kr/m3, tillsammans 12,85 kr inkl moms.

Den fasta brukningsavgiften höjs för vattenmätare till 640 kr, avlopp för en villa 280 kr, avgift för dagvatten höjs till 28,00 kr ekvivalent tomtyta, alla avgifter inkl.moms.

Anläggningsavgifter höjs den med 3 %. För anslutning av en bostadfastighet på 1000 m2 eller mer höjs därmed från 89 310 kr till 91 989 kr för vatten, avlopp och dagvatten. En förändring av anläggningsavgift för väldigt stora industritomter har införts. En trappstegsvis reducering av anläggningsavgiften till över 70 % för 20 hektar eller mer.
För mer information kan man ringa 063 - 14 33 02

Tipsa någon om denna artikel
Publicerat:
2012-03-23
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528