Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Plocka upp efter din hund

2012-04-03
En ledsen tax
Nu när vi går mot ljusare tider och snön börjar tina bort vill påminna alla hundägare att plocka upp efter sina hundar.

Hundbajs kan/får slängas i både hundlatriner och papperskorgar. 

På det sättet kan vi hjälpas åt att hålla parkerna trivsamma inför vår och sommar.

Lokala föreskrifter 16 §  
Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp: gatumark, gångbanor, cykelvägar, torg, anlagda parker och grönytor där regelbunden gräsklippning sker, samt i särskilt iordningställda lekplatser, skidbackar, kälkbackar, elljusspår och motionsspår.

Tipsa någon om denna artikel
Publicerat:
2012-04-03
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528