Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Tyck till om tillgängligheten i Östersund

2012-02-27
Vintrig vy över Östersund från isen
Välkommen till öppet möte med Tillgänglighetsrådet!

— Vi vill ta del av medborgarnas synpunkter och idéer om tillgängligheten i Östersunds kommun. Nu provar vi med ett öppet möte, men det kan också finnas andra sätt att föra dialog framöver, säger Mona Modin Tjulin, ordförande i miljö- och samhällsnämnden och kommunala tillgänglighetsrådet.

Några frågeställningar till mötet:

  • På vilket sätt vill du som medborgare föra dialog med politiker och tjänstemän kring tillgänglighetsfrågor?
  • Vad behövs för att Östersunds kommun ska bli tillgängligt för alla?

Vi hoppas att många vill vara med och bidra med idéer, kunskap och erfarenheter. Vi bjuder på fika.

Tid: onsdag 29 februari kl. 19.00-21.00
Plats:  Länsbibliotekets hörsal

Välkomna hälsar Mona Modin Tjulin, ordförande i miljö- och samhällsnämnden och kommunala tillgänglighetsrådet.

Frågor och funderingar går bra att ställa till sekreteraren i rådet, 063-14 32 14, karin.riddar@ostersund.se

Tipsa någon om denna artikel
Publicerat:
2012-02-27
Östersunds kommun

Rådhuset

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00

Fax: 063-14 40 00

Organisationsnr: 212000-2528