Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Minoritetsspråk i förskoleverksamhet

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet enligt2 akap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på aktuellt minoritetsspråk.

Omfattningen av verksamheten kan variera beroende på hur många barn den omfattar och tillgången på språkkunnig personal. Finns det tillräckligt många barn och tillräckligt mycket personal som behärskar språket kan verksamheten bedrivas mer organiserat i särskilda grupper eller på särskilda tvåspråkiga förskoleavdelningar eller helt tvåspråkiga förskolor.

Förskoleverksamhetens roll sär särskilt viktig eftersom grunden för additiv tvåspråkighet, dvs inlärning av ett andra språk som inte sker på bekostnad av det första språket, läggs under ett barns tidiga barndom och förutsättningarna försämras med barnets stigande ålder.

Publicerat:

2013-12-04
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00