Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Övrigt bemötande på minoritetsspråken

Myndigheterna ska sträva efter att även i övrigt bemöta enskilda på aktuellt minoritetsspråk. Exempel på sådan verksamhet är rådgivning och information till allmänhet liksom erbjudande om vård eller undervisning. Blanketter och informationsblad avsedda för allmänheten ska också kunna översättas till aktuellt minoritetsspråk när behov av detta bedöms föreligga.

Här har myndigheten inte någon absolut skyldighet att svara på minoritetsspråken men ska ända eftersträva att bemöta enskilda på minoritetsspråket. Myndigheterna bör organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemål från enskilda att använda minoritetsspråk.

Publicerat:

2013-12-04
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00