Ardennern i Torvalla

Januarivägningen

17 % bättre!

Två filurer på en gungbräda med texten 17 % bättre
Ett linjediagram som visar en minskning av sopor från 5,3 kg till 4,4 kg/lägenhet och vecka

Mängden sopor som ska gå till förbränning har minskat från 5,3 till 4,4 kg/lägenhet och vecka. Det visar mätningen i januari. Sorteringsstjärnorna har blivit fler i kvarteret Ardennern!

Och nu har Havrevägen vaknat till och börjar komma ikapp. Det visar diagrammet nedan.

Diagram som visar att mängden sopor har minskat på både Vetevägen och Havrevägen men Vetevägen leder.

Radhusen på Vetevägen 31 - 75

I kvarteret Ardennern finns 23 radhus som har egna sopkärl. Eftersom förutsättningarna är så olika kan de inte vara med i tävlingen. Istället har de en egen tävling mot sig själva.

Tecknad bild: Två filurer på en gungbräda

Radhusen har ett återvinningsrum där de boende kan slänga förpackningar och tidningar. Där väger vi plast- och pappersförpackningarna lite då och då. Och de boende i radhusen har ökat mängden förpackningar av både papper och plast sedan december. Mängden plastförpackningar som går till återvinning har mer än fördubblats sedan december!

Diagram som visar att plast- och pappersförpackningarna har ökat

Vi har tittat i soppåsarna

och det här är vad soppåsarna från kvarteret Ardennern innehöll den 18 september 2017:

Cirkeldiagram: 35% till förbränning, 30% matavfall, 27% förpackningar och tidningar. Miljöfarligt: 0,86%

Resultatet från detta kvarter skiljer sig inte särskilt mycket från övriga kommunen eller hela landet. Men visst finns det förbättringspotential? Våren 2018 gör vi nästa analys av soppåsarna från Ardennern. Hur kommer det resultatet att bli?

Kvarteret Ardennern omfattar Vetevägen och Havrevägen 2 - 28 (jämna nummer) i Torvalla. Radhusen på Vetevägen är inte med i den egentliga tävlingen eftersom det inte går att analysera och väga deras sopor på ett jämförbart sätt.

Sidan uppdaterad 2018-02-19