Ardennern i Torvalla

Första kontrollvägningen 6 november 2017

Redan lite bättre:

Tecknad bild: Två filurer på en gungbräda
Diagram: Mängden Rest till förbränning har minskat från 5,3 kg/lgh till 5,2 kg/lgh

Mängden sopor som ska gå till förbränning har redan minskat från 5,3 kg/lägenhet och vecka till 5,2 kg. Det betyder att de som bor i kvarteret Ardennern har sorterat ut lite mer matavfall och förpackningar. Och tävlingen har ju knappt börjat!

Kvarteret Ardennern omfattar Vetevägen och Havrevägen 2 - 28 (jämna nummer) i Torvalla. Radhusen på Vetevägen är inte med i den egentliga tävlingen eftersom det inte går att analysera och väga deras sopor på ett jämförbart sätt.

Vi har tittat i soppåsarna

och det här är vad soppåsarna från kvarteret Ardennern innehöll den 18 september 2017:

Cirkeldiagram: 35% till förbränning, 30% matavfall, 27% förpackningar och tidningar. Miljöfarligt: 0,86%

Resultatet från detta kvarter skiljer sig inte särskilt mycket från övriga kommunen eller hela landet. Men visst finns det förbättringspotential? Våren 2018 gör vi nästa analys av soppåsarna från Ardennern. Hur kommer det resultatet att bli?

Läs mer om tävlingen Vinn vinn - Sopsortering!

Sidan uppdaterad 2017-11-15