Väghyveln på Körfältet

Första kontrollvägningen 2 november 2017

Redan hela 10% bättre:

Tecknad bild: Två filurer som står på en gungbräda
Diagram: Mängden Rest till förbränning har minskat från 5,3 ktg/lgh till 4,8 kg/lgh

Mängden sopor som ska gå till förbränning har redan minskat från 5,3 kg/lägenhet och vecka till 4,8 kg. Det betyder att de som bor i kvarteret Väghyveln har sorterat ut mer matavfall och mer förpackningar. En minskning med 10 % och tävlingen har knappt börjat!

Kvarteret Väghyveln omfattar Stabsgränd, Divisionsgränd, Trossgränd och Batterigränd på Körfältet. Det särskilda boendet (äldreboendet) på Trossgränd är inte med i tävlingen.

Vi har tittat i soppåsarna

och det här är vad soppåsarna från kvarteret Väghyveln innehöll den 21 september 2017:

Cirkeldiagram: 34% till förbränning, 35% matavfall och 25% förpackningar och tidningar. Miljöfarligt 1,2 %

Innehållet i soppåsarna från detta kvarter skiljer sig inte särskilt mycket från övriga kommunen eller hela landet. Men visst finns det förbättringspotential? Våren 2018 gör vi nästa analys av soppåsarna från Väghyveln. Hur kommer det resultatet att bli?

Läs mer om tävlingen Vinn vinn - Sopsortering!

Sidan uppdaterad 2017-11-15