Väghyveln på Körfältet

Januarivägningen

13 % bättre.

Två filurer på en gungbräda med texten 13 % bättre
Diagram som visar att mängden sopor har minskat från 5,3 kg till 4,6 kg/lägenhet och vecka. Men den har varit nere i 3,7 kg i december. 

Hoppsan! Toppresultatet från december står sig inte. Körfältsborna var då nere i 3,7 kg sopor/lägenhet och vecka men i januari har det stigit till 4,6 kg. Men det är ändå 13 % mindre mängd sopor än när vi startade tävlingen Vinn vinn - Sopsortering! Det bor trots allt ganska många sorteringsstjärnor i Väghyveln, Körfältet.

Diagrammet nedan visar att mängden sopor har ökat på Batteri-, Stabs- och Divisionsgränd sedan decembermätningen. Men på Trossgränd har det minskat lite. Trossgränd är lite tvärs emot ...

Diagram som jämför mängden sopor till förbränning på de fyra gränderna i kvarteret Väghyveln

Vi har tittat i soppåsarna

och det här är vad soppåsarna från kvarteret Väghyveln innehöll den 21 september 2017:

Cirkeldiagram: 34% till förbränning, 35% matavfall och 25% förpackningar och tidningar. Miljöfarligt 1,2 %

Innehållet i soppåsarna från detta kvarter skiljer sig inte särskilt mycket från övriga kommunen eller hela landet. Men visst finns det förbättringspotential? Våren 2018 gör vi nästa analys av soppåsarna från Väghyveln. Hur kommer det resultatet att bli?

Läs mer om tävlingen Vinn vinn - Sopsortering!

Kvarteret Väghyveln omfattar Stabsgränd, Divisionsgränd, Trossgränd och Batterigränd på Körfältet. Det särskilda boendet (äldreboendet) på Trossgränd är inte med i tävlingen.

Sidan uppdaterad 2018-01-18