Elda ute eller inne

Vad ska man tänka på när man eldar? Och vad gör du om du upplever störningar som har med eldning att göra? På den här sidan får du veta mer.

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Eldning skall därför alltid ske med försiktighet.

Utomhuseldning är endast tillåten på vissa villkor inom Östersunds kommun. Under förutsättning att det inte råder eldningsförbund får du:

  • elda för att bränna av mark
  • göra upp lägereld eller majbrasa
  • elda torrt trädgårdsavfall

Letar du efter information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller en eldstad?

Läs mer om kaminer och eldstäder

Eldningsförbud

Du kan ta reda på om eldningsförbud råder genom att besöka Jämtlands Räddningstjänst­förbundslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbsida.

Du kan också ringa Räddningstjänsten på 063-14 47 00 för att få svar på detta.

Ansvar

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att eldningen sker på ett säkert sätt. Det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret för den.

Brandrisk och brandsäkerhet

Tänk på att till exempel en kvarglömd pyrande eld i skogen kan orsaka enorma skador om marken är torr.

Tänk också på att alltid ha ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 50 meter för majbrasor och andra större eldar, och minst 15 meter för gräseldning och mindre eldar.

Prognoser för brandrisk i skog och mark finns på webbplatsen för Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap, MSB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Naturvårdsverket har tagit fram en broschyr med tips som kan hjälpa dig att elda brandsäkert, uppnå god förbränning och elda med så små utsläpp av luftföroreningar som möjligt.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elda med ved - tips

Det viktigaste är att elda med ved som är torr. För att få till torr ved måste den huggas och lagras torrt ett år innan den ska användas. Det du hugger under sommaren hinner inte torka nog för att användas till vintern samma år.

Kom ihåg att det är förbjudet att elda med sopor eller spånskivor, samt med målat eller impregnerat trä.

Det bästa är att elda med så hög temperatur och så mycket syre som möjligt. Se till att få ordentlig fyr så snabbt som möjligt så temperaturen i eldstaden stiger snabbt. Vid en temperatur på 900-1000 °C får du den bästa förbränningen och ett optimalt energiutbyte. Se även till så elden får ordentligt med luft.

Du kan kontrollera att du eldar på bästa sätt genom att titta på röken och askan. När det är varmt ute ska röken vara nästan osynlig, och när det är kallt ska röken vara vitaktig. Svart eller gul rök tyder på dålig förbränning eller fel bränsle. Askan ska bli till ett ljusgrått mjöl.

Tänk på att vedeldning i liten skala, till exempel för att värma upp hus, kan påverka känsliga grupper som exempelvis astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Elda så effektivt och skonsamt som möjligt för att minimera risken för att röken sprider skadliga ämnen och stör grannar eller andra i närheten.

Ackumulatortank​

Du kan använda dig av styrning, värmelagring i vatten eller värmelagring i stenmaterial för att fördela värmen i alla rum i huset. Om du har en vedpanna bör du komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1 500 liter. Då behöver du vanligtvis bara elda en gång per dag för att värma huset.

Om du installerar en ackumulatortank kan du, tillsammans med rätt eldningsteknik, minska utsläppsmängderna med 60-90 % beroende på hur pannan är konstruerad och hur gammal den är.

Eldning som stör

Om du upplever problem med rök från en granne som eldar ska du i första hand prata med den som eldar och påtala problemet. Den som eldar ska visa hänsyn och se till så eldningen inte stör andra.

Olika åtgärder för att avhjälpa problemet kan vara att flytta luftintaget, höja skorstenen, byta typ av eldningsanläggning, begränsa eldningen i tid alternativt till vissa väder- och vindförhållanden eller i värsta fall helt upphöra med eldningen.

Om det inte hjälper att tala med din granne och komma fram till en gemensam lösning så kan du kontakta kommunen för att göra en så kallad Anmälan om olägenhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att du ska ha påtalat problemet för den som stör innan du kontaktar kommunen.

Sidan uppdaterad 2017-11-29