Ändra vad en byggnad används till

Det krävs alltid bygglov om du vill göra avsevärda förändringar i det en byggnad används för, till exempel att en bostad görs om till kontor eller en förskola görs om till vårdlokal.

Kravet på bygglov för ändrad användning gäller i fall där förändringen är avsevärd. Som avsevärda förändringar räknas till exempel att:

 • En förskola görs om till kontor, bostad, café eller restaurang
 • En bostad görs om till kontor eller hotell
 • Ett kontor görs om till en butik, ett hotell eller en verkstad
 • En butik görs om till restaurang eller café

Kontakta alltid oss om du är osäker på om det du vill göra räknas som avsevärd förändring.

Ansöka om lov för ändrad användning

För att söka bygglov för ändrad användning ska du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan "Ändrad användning". Tänk på att du ska fylla i 2 exemplar av blanketten, och glöm inte att skriva under båda exemplaren.

Du ska också bifoga ett antal handlingar till din ansökan, även dessa i 2 exemplar:

 • Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig
 • Översiktlig karta
 • Planritning för tänkt utförande
 • Sektionsritning
 • Uppmätningsritningar på nuvarande utförande
 • VA-situationsplan (din handläggare avgör om detta behövs i ditt ärende)
 • Fasadritning eller foto (din handläggare avgör om detta behövs i ditt ärende)

Inför ett eventuellt tekniskt samråd och inför start- och slutbesked kan det behövas ytterligare handlingar i ditt ärende. Din handläggare kommer att meddela dig vad som krävs i just ditt fall.

Läs mer om handlingar som kan krävas i ärenden om ändrad användningPDF

Exempelritningar och handlingar

De ritningar och handlingar som du bifogad till din ansökan ska uppfylla ett antal krav. Du kan se exempel och få mer information på vår sida om exempelritningar och handlingar.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Mindre förändringar i användningsområde kräver inte lov

Kravet på bygglov gäller inte för mindre förändringar i en byggnads användningsområde, till exempel att du vill göra om en del av din bostad till ett hemmakontor, göra om en sommarstuga till helårsbostad eller göra om en förskola till en skola.

Tänk dock på att om du ändrar till exempel planlösning, ventilation, vatten och avlopp eller liknande så kan åtgärden istället bli anmälningspliktig.

Kontakta alltid oss om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Sidan uppdaterad 2017-11-30