Brygga, båthus

Om du ska bygga en brygga eller båthus måste du alltid ansöka om strandskyddsdispens. I vissa fall krävs också bygglov. Det kan också krävas en anmälan till länsstyrelsen.

Kravet på strandskyddsdispens gäller alla områden inom den så kallade strandskyddszonen, som sträcker sig 100 meter från strandkanten både uppåt land och ut i vattnet. I vissa fall är strandskyddszonen utökad till 300 meter. I vissa fall kan strandskyddet redan vara upphävt om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, kontakta oss för mer information.

Läs mer om strandskyddsdispens och ansökan

Bygglov för bryggor och båthus

Om du ska bygga en brygga så är storleken bryggan det som avgör om du behöver bygglov eller inte. Bryggor som har mer karaktär av småbåtshamn kräver alltid bygglov.

Om du är osäker på vad som gäller för den brygga du tänkt bygga så ska du kontakta vårt kundcenter för rådgivning.

Båthus

För båthus krävs normalt bygglov om du ska bygga inom så kallad sammanhållen bebyggelse. Som sammanhållen bebyggelse räknas exempelvis en tätort, en by eller en samling av minst tre bebyggda tomter.

Utanför sammanhållen bebyggelse kan du få bygga utan lov, men kontrollera gärna med oss innan för att vara säker på vad som gäller i just ditt fall.

Så ansöker du om lov för bryggor och båthus

Du ansöker om lov genom att skicka in följande handlingar:

 • 2 exemplar av blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i "helt ny byggnad" och skriv "båthus" i rutan för byggnadstyp. Glöm inte att skriva under bägge exemplaren.
 • Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig (i de fall kontrollansvarig behövs - se vårt informationblad När behövs kontrollansvarig?PDF. Du anmäler kontrollansvarig direkt på blanketten, eller på separat papper. Tänk på att den som är kontrollansvarig också måste skriva under bägge blanketterna.
 • 2 exemplar av följande ritningar:

  • Måttsatt, skalenlig situationsplan, baserat på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Du kan beställa ett sådant direkt via vår e-tjänst för kartbeställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Måttsatta, skalenliga planritningar
  • Måttsatta, skalenliga sektionsritningar
  • Måttsatta, skalenliga fasadritningar
 • 2 exemplar av VA-situationsplan (om det ska vara vatten och avlopp i byggnaden)
 • 2 exemplar av markplanering (redovisa gärna marknivåerna på fasadritningen)
 • Konstruktionsritningar eller beskrivning över tak

Det kan också behövas ytterligare handlingar för startbesked. Din handläggare avgör vilka ytterligare handlingar som krävs i just ditt ärende.

Läs mer om handlingar som krävs - nybyggnadPDF

Exempelritningar och handlingar

Om du vill veta mer om vad som krävs av de ritningar och handlingar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer om det på sidan nedan.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Åtgärder i vattnet - anmäl till länsstyrelsen

Allt som du gör ute i vattnet, till exempel att flytta sten eller anordna en pir, måste du anmäla till länsstyrelsen som vattenverksamhet.

Läs mer om vattenverksamhet på Länsstyrelsen Jämtlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterad 2017-11-30